Oboje zajęli drugie miejsce. Przytachali do domu po wielkiej maskotce, srebrnym medalu i tabliczce czekolady.

Kolejne zawody 5 lutego, na Poniwcu.